Accesarea Fondurilor Europene de la Începător la Expert (Volumul I și II)
93 review-uri
Original price was: 39900lei.Current price is: 15900lei.
Comandă acum
images 2

Care sunt resursele implicate în realizarea planului de afaceri?

ℹ️ În următoarele lecții ne-am propus să vă arătăm cu să întocmiți un plan de afaceri de la zero, elementul cel mai greu de realizat din cadrul unui proiect. Ca mai apoi spre lecțiile finale să vorbim și de celelalte două elemente ale unui proiect complet: cererea de finanțare, documentele suport.

În realizarea planului de afaceri, un rol important îl au enumerarea și detalierea resurselor pe care le avem la dispoziție. Acestea sunt bine planificate și vor fi corelate cu alte secțiuni din cadrul planului, cu diagrama Gantt sau bugetul investiției.

În orice plan de afaceri sunt incluse 5 categorii de resurse:

  1. Resursele umane

Resursele umane implicate în derularea proiectului vizează managementul societății dar și personalul de execuție respectiv noile locuri de muncă ce vor fi create ca urmare a aprobării planului de afaceri.

Astfel, se vor solicita informații despre reprezentantul legal al proiectului. Pe lângă nume și prenume și datele de identificare ale acestuia pentru completarea planului de afaceri sunt necesare informații privind

  • experiența în activități similare
  • studiile relevante pentru proiect dacă este cazul

Principalele responsabilități pot fi preluate din fișa postului (in platforma online cursului regăsești 326 de fise model pentru diferite meserii).

Totodată sunt necesare informații privind noile locuri de muncă pe care societatea le va crea după aprobarea proiectului. Această secțiune a planului de afaceri este extrem de importantă întrucât ea va determina o obligație contractuală a solicitantului de fonduri nerambursabile față de finanțator.

Locurile de muncă asumate la depunerea proiectului trebuie să fie create în perioada de implementare și menținute ulterior pentru o perioadă minimă impusă în ghidul solicitantului.

⚠️ Denumirea posturilor deși poate fi modificată și după semnarea contractului de finanțare oferă consistență planului de afaceri și oferă evaluatorului imaginea unui proiect complet gândit în cele mai mici amănunte.
ℹ️ Ți-am pregătit o colecție de fișe de post actualizate, care acoperă 326 de meserii. O poți downloada din tabul Resurse din platforma online de curs disponibila pe https://proiecte-europene.eu
  1. Resursele financiare

În această categorie intră toate sursele de bani pe care Solicitantul le poate identifica și atrage pentru derularea investiției. Printre acestea este inclus și ajutorul financiar nerambursabil pe care îl va primi după semnarea contractului. Totodată, aici vor mai fi menționate și creditele bancare, resursele financiare propriiaduse de Solicitant, dar și resursele interne ale firmei (capitalul social sau încasările).

  1. Resursele materiale

Terenurile, clădirile, echipamentele, utilajele și orice alt bun deținut de firmă și pe care îl pune la dispoziție în acest proiect pentru care solicită ajutor financiar. Fie că se găsesc în firmă sau că se vor achiziționa după semnarea contractului, acestea vor fi precizate rând pe rând.

  1. Resursele informaționale

Toate bunele practici, precum și cunoștințele sau diversele proceduri specifice sunt incluse în această categorie. Din Ghidul solicitantului, din contractul de finanțare sau din legislația națională pot decurge reguli și condiții ce conduc către implementarea proiectului în bune condiții. Ca și resursele umane, resursele informaționale pot da multă valoare unei afaceri.

  1. Timpul

Reprezintă perioada maximă în care toate activitățile din proiect să se deruleze și să se încadreze.Practic, orice etapă are anumite termene de desfășurare, de aceea, ca resursă, timpul este foarte important, dar va fi întotdeauna în strânsă relație cu celelalte!