Accesarea Fondurilor Europene de la Începător la Expert (Volumul I și II)
93 review-uri
Original price was: 39900lei.Current price is: 15900lei.
Comandă
images 3

Ce este cererea de finanțare?

Cererea de finanțare este documentul prin care solicităm sprijin financiar nerambursabil pentru a  acoperi parțial sau total cheltuielile de implementare a unui proiect de investiții. Într-o cerere de finanțare se prezintă, de fapt, rezumatul întregului proiect, cu informații din planul de afaceri și din documentele justificative care intră în alcătuirea dosarului ce se depune la finanțator.

Deși această cerere este primul document amintit în Ghidul solicitantului, în practică se realizează la final,după finalizarea planului de afaceri și obținerea tuturor documentelor.

⚡ Cererea de finanțare este diferită de la o linie de finanțare la alta și are o structură cadru impusă de Ghidul solicitantului. În acest sens, dacă i se aduc modificări, se poate respinge dosarulîn etapa de evaluare. Așadar este foarte important să o completăm corect, ca să nu fim nevoiți să aducem corecturi/completări după depunere.

ℹ️ Ghidul solicitantului reprezintă un îndrumar al potențialilor beneficiari (solicitanți) și furnizează informații utile cu privire la condițiile de eligibilitate a solicitanților și a cheltuielilor, modul de planificare a proiectelor și solicitare a finanțării, evaluarea și selecția proiectelor și pașii aferenți contractării proiectelor aprobate.

Cu alte cuvinte, fiecare program, măsură sau submăsură prin care se alocă fonduri europene afacerilor, are un Ghid al Solicitantuluiîn care sunt detaliate condițiile de accesare.

Tipuri de cereri de finanțare

Cererile de finanțare pot fi de două feluri: simple sau complexe.

Cererile de finanțare simple

Cererile de finanțare simple iau forma unui rezumat și se pot găsi pe site-ul finanțatorului în format WORD sau PDF. Ca exemple, ne putem referi la acelea depuse în cadrul Programului National de Dezvoltare Rurală sau în programele naționale: Microindustrializare, Start-Up sau Comerț-Servicii. În cazurile de față, sunt solicitate prezentarea solicitantului, a valorii la care se ridică investiția – fiind inclus și ajutorul financiar solicitat.

Împreună cu planul de afaceri și cu documentele justificative, cererile de finanțare se depun în format electronic la finanțator.

Puteți downloada un model de cerere de finanțare din platforma Proiecte-Europene.eu

Cererile de finanțare complexe

Cererile de finanțare complexe sunt solicitate în cadrul proiectelor cu finanțare prin instrumente structurale și de coeziune europene, cum este cazul Programului Operațional Regional (POR). De această dată, cererile cuprind capitole care privesc planul de activități, procedurile de achiziții sau managementul riscurilor și se completează online. Astfel de cereri se completează, direct în aplicația MySMIS.

Află mai multe despre utilizarea aplicației MySMIS accesând https://mfe.gov.ro/my-smis/