Accesarea Fondurilor Europene de la Începător la Expert (Volumul I și II)
93 review-uri
Original price was: 39900lei.Current price is: 15900lei.
Comandă acum
Start up Nation eugmar fonduri 768x576 1

Ce este un proiect?

Un proiect economic reprezintă o succesiune de activități, ce duc la îndeplinirea unui scop, menit să dea naștere unei noi realități economice.

⚠️ Definiția Comisiei Europene pentru “Proiect”:

Proiectul este o succesiune logică de activități coordonate și controlate, de natură diferită, realizată într-o manieră organizată metodic și progresiv, având constrângeri de timp, resurse și cost, destinat obținerii de noi rezultate, necesare pentru îndeplinirea unor obiective clar definite.

Proiectul poate fi definit prin numai patru cuvinte:

 1. obiective
 2. resurse
 3. activități
 4. rezultate

Finanțarea unui proiect

Se poate face atât din surse proprii, cât și din surse externe, iar una dintre sursele externe poate fi finanțarea nerambursabilă din fonduri europene. Proiectele cu finanțare nerambursabilă derulate prin programele Uniunii Europene prezintă anumite caracteristici care le diferențiază de alte proiecte. Astfel, la nivelul Uniunii Europene, accesarea fondurilor comunitare se poate face doar pe baza unui formular standardizat: cererea de finanțare.

Etapele unui proiect în metodologia elaborată și dezvoltată de CE (Comisia Europeană) sunt:

 • Programare;
 • Identificare;
 • Formulare;
 • Implementare;
 • Evaluare și Audit.

Cum se pregătește un Proiect?

În cursul pregătirii unui proiect de succes, există 4 pași esențiali pe care trebuie să îi avem în vedere:

Pasul 1 – Identificarea și analiza nevoii unei finanțări

Primim foarte des întrebări de genul “cum pot obține fonduri europene ca să-mi fac și eu o afacere”, o întrebare la care am renunțat să mai răspundem.

Necesitatea unei finanțări trebuie să fie una reală, specifică, care să poată răspunde la întrebări precum:

 • De ce vreau să atrag fonduri nerambursabile?
 • Pentru ce afacere doresc să atrag fonduri nerambursabile?
 • Ce active am și de ce resurse mai am nevoie pentru a realiza investiția?
 • Ce fel de investiții ar fi benefice pentru firma mea?

Numai după ce știm răspunsul la aceste întrebări putem să mergem mai departe.

⚠️ Banii europeni ne ajută numai dacă știm ce vrem să facem cu ei. Nu atragerea lor ar trebui să fie țelul principal, ci activitatea sau investiția pe care o putem face cu ajutorul lor.

Pasul 2 – Stabilirea valorii

După analiza nevoile societății, întocmim un buget pentru investițiile pe care vrem să le realizăm în scopul atingerii acestor nevoi. Cum putem face asta?  Prin stabilirea investițiilor pe care dorim să le facem, în acest sens cerem una sau mai multe oferte de preț.

Dacă investiția implică construirea unei clădiri, trebuie să ne gândim la teren. Avem teren sau trebuie să cumpărăm? Dacă avem teren, avem voie să construim obiectivul vizat pe terenul respectiv? Putem să primim autorizație de construcție? Toate aceste întrebări trebuie tratate cu mare atenție.

⚡ Trebuie sa aveți spațiul pe care dezvoltați afacerea. Aproape niciodată nu s-a finanțat achiziția de terenuri din fonduri europene.

Dacă avem nevoie de diferite dotări sau echipamente facem un studiu de piață, alegem comercianții și furnizorii care ne-ar putea ajuta și cerem o ofertă de preț.

Echipamente second hand, transportul, cheltuielile de montaj, nu sunt eligibile în cadrul programelor de finanțare. Prețul bunurilor achiziționate va fi echivalentul acestora exprimat în lei conform cursului valutar BNR din data emiterii ofertei.

Pasul 3 – Identificarea posibilităților de finanțare prin programe specifice

Fiecare program vine cu o serie de condiții (coduri CAEN eligibile, vechimea firmei, numărul de angajați, zona investiției, cheltuieli eligibile și cheltuieli neeligibile, intensitatea finanțării nerambursabile, limitele financiare, cota parte de contribuție proprie, efecte măsuri COVID asupra cifrei de afaceri, etc.).

Pasul 4 – Pregătirea proiectului

Informații necesare: descrierea activității, ideea de dezvoltare, ofertele de preț, diferite documente solicitate etc. Stabilim detaliile planului de afaceri, iar pe baza acestor informații și pe baza bugetului de cheltuieli, vom redacta proiectul de finanțare .

Sunt câteva elemente și documente care trebuie pregătite:

 • bilanțul pe ultimul an de activitate sau pe doi ani consecutivi,
 • clienți și furnizori importanți,
 • acte pentru locația unde se va  implementa proiectul,
 • situația creditelor,
 • necesarul de achiziții (dacă este cazul)
 • lista poate continua

Aceste documente ajută la o elaborare rapidă și detailată a planului de afaceri. Planul de afaceri  cuprinde o analiză a firmei noastre, cuprinde planul de dezvoltare al firmei și obligațiile pe care ni le asumăm.

Așadar, un proiect economic reprezintă o serie de activități organizate și coordonate, menite să atingă un scop specific și să creeze o nouă realitate economică! Pentru a pregăti un proiect de succes, este crucial să  identificăm și să analizăm nevoile de finanțare, să stabilim valoarea investițiilor necesare și să identificăm sursele potențiale de finanțare. În plus, este esențial să  pregătim un plan de afaceri detaliat și să adunăm documentele relevante pentru a susține cererea de finanțare.