Accesarea Fondurilor Europene de la Începător la Expert (Volumul I și II)
93 review-uri
Original price was: 39900lei.Current price is: 15900lei.
Comandă acum
images 6

Cum se realizează planificarea financiar contabilă?

Cifrele vorbesc în orice afacere. Toate deciziile care se iau, duc către o valoare, iar toate aceste numere sunt elemente care fac parte dintr-o planificare financiar-contabilă. Chiar dacă tu, ca fondator al afacerii, nu întocmești toate aceste situații, trebui să știi să le „citești” și să le înțelegi pentru a controla activitatea mai bine.

ℹ️ O planificare financiar-contabilă prezintă, impactul pe care îl va avea fiecare decizie de management. Din acest motiv, toate celelalte planificări menționate în capitolele anterioare (de marketing, de producție, de resurse umane) sunt influențate de aceasta. În funcție de ea, un proiect de investiție propus poate fi acceptat sau respins.

✔️ Recomandarea este ca această planificare să fie realizată cu ajutorul specialiștilor, fie că sunt consultanți în management sau contabili. În acest fel, te poți asigura că nu pierzi din vedere date importante. O astfel de prezentare se realizează prin tabele și formulare, iar limbajul este unul de specialitate.

Planificarea obiectivelor și a strategiilor financiar-contabile este esențială în realizarea acestei planificări. Ele vor fi revizuite în funcție de evoluția planificării, dar este important să existe un punct de pornire. În cazul firmelor existente, se va include în plan și analiza situației financiare și contabile cu cel puțin un an în urmă. În acest fel, se va avea o imagine mai clară asupra evoluției acesteia și este chiar recomandat să se analizeze perioada anterioară mergând chiar până la 5 ani. Sunt unii finanțatori care cer acest lucru.

După ce a fost prezentată situația actuală a firmei, din punct de vedere financiar-contabil, se vor construi previziunile. Estimarea cât mai aproape de realitate a costurilor va face ca planificarea să fie credibilă.

Ulterior previziunilor, se va trece la prezentarea necesităților financiare, unde se vor preciza sumele de care este nevoie pentru investiții. Se vor aminti și sursele acestora (capital propriu sau împrumutat). În situația în care se urmărește un împrumut de la bancă, se va introduce o secțiune în care va fi precizat modul de rambursare – care este rata creditului, dar și care este rata dobânzii.

⚠️ Consultarea cu propriul contabil este obligatorie pentru a fi la curent cu situația financiară și a înțelege toate fenomenele. Cifrele sunt cele mai elocvente date într-o afacere, care oferă cea mai realistă și obiectivă evaluare.

Fiecare sistem financiar se bazează pe organizarea, planificarea, controlul eficient și evaluarea tuturor resurselor bănești încă de la începutul afacerii. Sunt cinci elemente care asigură funcționalitatea acestui sistem:

 1. metodele financiare – adică acele modalități prin care relațiile financiare acționează asupra procesului economic și financiar al unei afaceri. Cuprinde mai multe metode: prognozare, control, evaluare a activității care pot fi: autofinanțarea, creditarea, impozitarea etc.;
 2. pârghiile financiare – sunt instrumente economice sau financiare prin intermediul cărora întreprinderea beneficiază de realizarea relațiilor financiare. Acestea sunt: venitul, profitul, costul, sancțiunile financiare, prețurile, decontările de amortisment, plata de arendă, procentul la profit, dividendele etc.
 3. asigurarea cu acte normative și de drept – este nevoie de un cadru de reglementare referitor la organizarea și realizarea operațiilor economice;
 4. cadrul instituțional – aceasta este o componentă a mediului financiar care se implică în mod direct în activitatea financiară a întreprinderii, prin verificare și control extern al operațiilor economice. Acest cadru este alcătuit din toate instituțiile cu drept de control, audit, verificare a activităților din întreprinderi;
 5. asigurarea cu informație – aceste informații au caracter tehnic, financiar și economic ce pot fi accesate din diferite surse: buletine trimestriale, anuare statistice, rapoarte financiare etc. Ele reflectă modul cum sunt repartizate și utilizate resursele financiare. Aceste informații, generalizate și formatate în tablouri financiare, poartă numele de plan financiar.

Un proces de stabilire a sistemului de management financiar al unei afaceri noi poate fi împărțit în două etape:

 1. În momentul demarării afacerii, funcția financiară are ca misiune organizarea procesului prin care este planificată activitatea întreprinderii și presupune: elaborarea unui plan financiar care să fie parte componentă a planului de afaceri ce previzionează relațiile și resursele financiare pe o perioadă mai lungă, precum și elaborarea bugetului general care vizează ansamblul de relații și resurse pe termen scurt. Bugetul general face parte din planul financiar al întreprinderii și are scopul de a prevedea resursele financiare ale întreprinderii lunar și anual.
 2. În momentul începerii activității operaționale, funcția financiară are următoarele scopuri: să organizeze gestiunea resurselor și a relațiilor financiare și să organizeze procesul de analiză a activităților funcționale în cadrul întreprinderii, în acord cu planul financiar și cu bugetele stabilite în cadrul bugetului general. Proprietarii și managerii de întreprinderi trebuie să citească și să înțeleagă toate informațiile din planul financiar, pentru a-l putea susține în mediul intern și în cel extern. Vor fi astfel mai convingători și mai bine înțeleși de către specialiști.
ℹ️ Pentru acoperirea nevoilor financiare sunt câteva mijloace financiare necesare:

 • interne: resurse financiare proprii, provenite de la fondatori, autofinanțarea și profitul nerepartizat al întreprinderii;
 • externe: credite comerciale, împrumuturi bancare, subvenții.

Proprietarii sau managerii întreprinderilor mici au ca scop realizarea unui management eficient al resurselor investite. Pe lângă intuiție, în realizarea acestuia mai sunt implicate și alte calități, precum: cunoașterea unor aspecte specifice pentru transformarea resurselor în ieșiri de bunuri  și intrări de numerar,astfel încât să asigure dezvoltarea neîntreruptă a afacerii. Evitarea blocajului financiar se poate realiza doar prin cunoașterea următoarelor aspecte: nivelul de finanțare internă, necesarul de finanțare externă, necesitățile de finanțare și identificarea momentului oportun pentru operarea împrumuturilor.

Obiectivul cel mai important al funcției financiare este determinat de aplicarea unui sistem de evidență și management financiar în privința activităților funcționale ale firmei, în concordanță cu cadrul legal și actele normative ale țării și cu necesitățile manageriale interne. Astfel sunt asigurate:

 • evitarea risipirii resurselor și asigurarea unei flexibilități financiare;
 • implementarea unui mecanism de aplicare și apreciere a performanțelor bănești;
 • menținerea autonomiei financiare și a solvabilității;
 • maximizarea valorii financiare a firmei.

Flexibilitatea financiară reprezintă capacitatea unei societăți de a se adapta la schimbările neprevăzute care pot apărea în mediul comercial, financiar sau tehnologic al unei întreprinderi.

Performanțele financiare sunt de fapt un sistem de comparare, analiză economico-financiară și urmărire a unor obiective care sunt stabilite pe termen scurt sau lung. Rolul managementului financiar este acela de a supraveghea menținerea performanțelor la un nivel satisfăcător.

Solvabilitatea este capacitatea unei întreprinderi de a-și onora obligațiile de plată în momentul scadenței. Capacitatea de plată reprezintă posibilitățile bănești de care dispune firma la un moment dat pentru a-si acoperi obligațiile scadente într-o perioadă de timp.

Autonomia financiară reprezintă menținerea unui echilibru financiar între capitalul propriu și cel împrumutat. El trebuie înțeles ca un total de corelații ce ia naștere în procesul de rotație a capitalului firmei.

ℹ️ Maximizarea valorii întreprinderii depinde de nivelul performanțelor și de controlul riscului de faliment sau a oricăror altor riscuri financiare.

Obiectivele financiar-contabile

Sunt legate de îndeplinirea obiectivelor de afaceri, asigurând reducerea riscurilor financiare, rezolvarea situațiilor care nu pot fi prevăzute și reducerea costului unei finanțări. Tipuri de riscuri financiare:

 • împrumuturi subdimensionate;
 • împrumuturi supradimensionate;
 • lipsa lichidităților

Asigurarea unei cifre de afaceri suficiente astfel încât firma să aibă capitalul de lucru necesar ajută la diminuarea riscurilor financiare. Sunt mai multe situații neprevăzute care pot apărea: introducerea de către concurență a unui produs superior, întreruperea producției, dispariția unui concurent. Pentru a crea o barieră împotriva acestor situații, este utilă constituirea unui fond de rezervă sau asigurarea unui profit care să acopere costurile suplimentare.

Diminuarea costurilor finanțării se poate face prin diminuarea sau eliminarea capitalului împrumutat și sporirea celui propriu, dar și prin scăderea procentelor care sunt destinate distribuirii dividendelor (în același timp cu creșterea profitului, pentru ca acționarii să nu fie deranjați de scăderea unor beneficii la care au dreptul.

Și aceste tipuri de obiective vor trebui cuantificate, astfel încât să fie urmărite mai bine. Această cuantificare se face procentual.

Pentru unele firme, cea mai mare problemă o reprezintă lipsa unor venituri necesare în primul an de activitate, acest lucru fiind cauzat de investiția realizată la început. Trebuie să fie asigurat atât capitalul pentru pornirea afacerii, dar și banii suficienți pentru ca firma să funcționeze în primele luni de activitate, atunci când pot apărea probleme cu găsirea clienților serioși.

ℹ️ În condițiile în care dispui de un capital social propriu de 150.000 de lei și împrumuți de la bancă, pe termen lung, 100.000 de lei (sau de la un alt finanțator) și de la un asociat 50.000 de lei, pe termen scurt – de un an, fără dobândă trebuie să te gândești bine, pentru că nicio bancă nu îți va acorda un împrumut pentru o afacere nouă dacă nu participi cu până la 50% din capitalul necesar, astfel încât să-ți asumi și riscurile investiției. Avantajul capitalului social este că nu va fi returnat, prin urmare este ușurată funcționarea firmei la debut. Capitalul social nu se depreciază, recomandarea fiind aceea să transformi o parte din profitul net în capital, astfel încât valoarea firmei să crească și să ai o poziție mai puternică în negocierile viitoare.

Cel mai indicat este să obții o finanțare nerambursabilă pentru a scăpa de plata ratelor la credit. În acest mod, profitabilitatea activității va fi mai mare. Se mai pot căuta totodată și subvențiile potrivite care pot fi acordate de stat sau de UE, pentru că și acestea  sunt de  mare folos pentru dezvoltare.

În final, este important să asiguri o finanțare adecvată pentru afacerea ta, să te ghidezi după principiul că nicio bancă nu îți va acorda un împrumut pentru o afacere nouă fără implicarea ta financiară semnificativă, și să cauți și alte surse de finanțare nerambursabilă sau subvenții pentru a sprijini dezvoltarea afacerii tale!