Accesarea Fondurilor Europene de la Începător la Expert (Volumul I și II)
93 review-uri
Original price was: 39900lei.Current price is: 15900lei.
Comandă
images 14

Iată ce este prognoza fluxului de numerar!

După cum s-a amintit la unul dintre punctele anterioare, Cash flow sau fluxul de numerar, reprezintă o diferență între încasările și ieșirile de numerar ale unei societăți sau ale unui proiect, pe o perioadă de timp care poate varia de la o  săptămână, o lună, un trimestru, un an etc. Această perioadă este egală, de multe ori, cu aceea a unui exercițiu financiar complet.

ℹ️ Unul dintre cele mai importante instrumente utilizate de investitori, cash flow-ul este folositor în fundamentarea deciziilor de afaceri. Practic, în absența unui flux de numerar pozitiv, o firmă nu poate exista pe piață.

Informațiile cuprinse în analiza fluxului numerar sunt atât de importante pentru conducerea unei societăți pentru că ele reflectă de fapt starea firmei. Persoanele care sunt interesate de această analiză a cash flow-ului nu se limitează la persoanele din interior. Uneori, pe baza capacității firmei de a genera profit, unii investitori aleg să investească într-o nouă afacere. Totodată, creditorii oferă capital, solicitând însă rambursarea la timp, împreună cu dobândă aferentă.

Pentru ca analiza fluxului de numerar să fie cât mai corectă, fie ce este vorba de o societate sau de un proiect, sunt necesari 10 pași:

Pasul 1. Documentarea asupra afacerii: este absolut necesar ca persoana în cauză să înțeleagă cum funcționează efectiv afacerea pentru care scrie un cash flow. În acest sens se vor colecta toate datele necesare în privința:

 • numărului de angajați, salarii, planuri pentru viitoarele locuri de muncă;
 • capacitatea de producție, necesarul de echipamente, instalații, utilaje – care este frecvența reparațiilor și ce costuri implica acestea;
 • informații contabile legate despre formarea prețului de vânzare, dacă sunt discounturi acordate;
 • care sunt investițiile planificate, ce credite trebuie rambursate etc.

Pasul 3. Durata analizei fluxului de numerar

Datele colectate sunt mai precise dacă durata de analiză a fluxului de numerar este mai scurtă.

Pentru proiectele finanțate din fonduri nerambursabile, se solicită o analiză diferențiată a fluxului de numerar, astfel:

 • cash flow lunar – pentru perioada de implementare, în care investiția este realizată. În cazul proiectelor europene, analiza fluxului de numerar este realizată, de regulă, pentru perioade de la 1 la 3 ani;
 • pentru perioada de monitorizare, societatea este obligată să își mențină investiția timp de 3 ani, în cazul proiectelor naționale și 5,7 sau 10 ani în cazul celor finanțate din fonduri europene.

Pasul 4. Un chestionar este util pentru colectarea datelor

Informațiile despre activitatea societății pot fi obținute cu ajutorul unui instrument eficient: chestionarul. În redactarea acestuia se va tine cont de departamentele funcționale, iar întrebările vor fi prezentate clar și simplu. Informațiile obținute vor ajuta în procesul de înțelegere a felului în care funcționează societatea.

Unele date pot fi extrase din evidența contabilă. Documentele de care va fi nevoie sunt:

 • bilanț și cont de profit și pierdere;
 • contracte de închiriere, de asigurare etc.;
 • lista mijloacelor fixe;
 • balanțele de verificare pentru ultimele luni de activitate;
 • ștatul de plată pentru angajați.

Pasul 5. Se vor solicita informații despre intențiile societății pentru perioada viitoare

Având în vedere că este vorba despre un proiect finanțata din fonduri nerambursabile, societatea are cu siguranță intenții de a face investiții. Se vor nota aceste intenții, dar și modul cum va evolua piața de desfacere sau concurența în viitor. Se pot obține aceste informații din mai multe documente ce vor trebui solicitate societății:

 • planul de investiții;
 • bugetul anticipat de venituri și cheltuieli;
 • necesarul de personal;
 • ofertele financiare ale echipamentelor – acestea pot fi relevante pentru valoarea investiției;
 • ofertele tehnice ale echipamentelor – pe baza lor se poate stabili capacitatea de producție viitoare, dar și consumul energetic, de exemplu.

Pasul 6. Se completează mai întâi fluxul de numerar pentru activitatea de investiții

După cum am amintit anterior, un cash flow are trei componente: activitatea de investiții, activitatea financiară și activitatea operațională.

Întâi de toate, se va completa fluxul de numerar în ceea ce privește activitatea de investiții. În acest sens se va răspunde la următoarele cerințe:

 • Care sunt investițiile care se impun și ce valoare au?
 • În cât timp se pot realiza investițiile?
 • Când se fac plățile către furnizori?

Important! – Estimările vor cuprinde și TVA-ul, în cazul în care firma este plătitoare de TVA!

Când se va încheia completarea investiției se va observa să fluxul de numerar este negativ. Deoarece nu s-a luat în calcul nicio sursă de încasări, este normal să fie așa.

Pasul 7. Se completează fluxul de numerar pentru activitatea financiară

Aici vor fi specificate sursele datorită cărora societatea va realiza investiția planificată. Sunt patru situații care generează încasări din activitatea financiară:

 • dacă societatea va contracta un credit bancar;
 • dacă firma dispune de un sold anterior care să acopere necesarul de finanțare în mod parțial sau chiar total;
 • dacă firma beneficiază de un aport al asociaților sau se va împrumuta de la acționari;
 • dacă societatea va beneficia de un ajutor financiar nerambursabil în cadrul unui program național sau european.

Am văzut care sunt încasările din activitatea financiară, iată și câteva exemple de ieșiri de numerar: rambursările creditelor contractate, plățile de dobânzi la acestea precum și rambursările împrumuturilor de la acționari.

Pasul 8. Se completează fluxul de numerar al activității operaționale

În cazul în care firma este nou înființată, se va trece peste acest pas, deoarece nu va avea activitate până când investiția va fi realizată. Însă, dacă societatea a desfășurat activitate economică, secțiunea va fi completată cu încasările și plățile înregistrate. După ce investiția va fi realizată, se vor adăuga și încasările și plățile generate de proiect.

Exemple  de venituri operaționale: vânzarea de mărfuri și produse, realizarea de lucrări, prestarea de servicii. De asemenea, dacă societatea este plătitoare de TVA, se va lua în calcul TVA-ul.

Plățile din activitatea de exploatare sunt: pentru salarii și contribuții sociale, pentru furnizori, pentru materii prime și materiale, pentru chirie, pentru utilități, impozite și taxe, publicitate etc.

Un formular de cash flow grupează toate cheltuielile pe anumite categorii, trei dintre acestea fiind: cheltuieli pentru salarii și contribuții sociale, cheltuieli cu terții sau cheltuieli administrative.

Şi de această dată se va tine cont de TVA, dar  în cazul unor cheltuieli nu se va aplica această taxă, spre exemplu la impozite, salarii sau contribuții sociale.

Pasul 9. Se corelează estimările de încasări și plăti cu momentele în care ele vor fi realizate fizic

Într-o analiză de cash flow  este foarte important momentul când societatea obține încasări și acela în care face plăți. Ca un exemplu, dacă firma achiziționează consumabile cu plata negociată la 3 luni, ieșirile de numerar nu vor fi evidențiate în momentul în care se semnează contractul său în cel al livrării, ci când se efectuează plată. Este valabil și pentru intrările de numerar din vânzarea bunurilor sau a serviciilor.

Pasul 10. Se urmărește soldul și ajustează valorile

Dacă o societate înregistrează disponibil de numerar negativ la finele unei perioade înseamnă că nu are resurse financiare suficiente pentru a acoperi plățile. În acest caz, se cuvine să se intervină astfel:

 • trebuie să contacteze creditul necesar pentru investiție mai devreme;
 • va apela la un credit care să-i acopere nevoile de numerar pentru anumite perioade de timp bine stabilite.
⚠️ Dacă nu se vor prelua cu atenție ipotezele privind capacitatea de vânzare, prețurile de comercializare sau cheltuielile, fluxul de numerar prognozat va fi grav alterat. Din acest motiv este absolut necesar să se cunoască în amănunt afacerea analizată.