Accesarea Fondurilor Europene de la Începător la Expert (Volumul I și II)
93 review-uri
Original price was: 39900lei.Current price is: 15900lei.
Comandă acum
images 12

Prognoza Cheltuielilor cu Personalul

În cadrul proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile, locurile de muncă nou create trebuie să respecte următoarele cerințe specifice, care ar putea fi:

  • vor fi încheiate pe o perioadă nedeterminată, chiar dacă monitorizarea investiției se face până la 5 ani;
  • programul de lucru este de 8 ore, nefiind acceptate contractele part-time;
  • nu se va acorda un salariu de încadrare mai mic decât salariul minim pe economie;
  • numărul de locuri de muncă va trebui menținut pe toată perioada menționată în Ghidul Solicitantului.
ℹ️ Se pot aduce modificări în proiect asupra posturilor, salariului sau a organigramei, dar doar prezentându-se o justificare adecvată și doar după aprobarea finanțatorului.

Salariul minim pe economie în România este, din 1 ianuarie 2020:

  • salariul minim de bază – 2230 de lei brut;
  • pentru posturile care necesită studii superioare – 2350 de lei brut;
  • în sectorul construcțiilor, salariul minim brut este de 3000 de lei.

Nivelul contribuțiilor sociale pentru aceste praguri salariale se calculează astfel:

Contribuția socială la sănătate (CASS) este de 10% din nivelul salariului brut, cu excepția salariaților din domeniul construcțiilor, în acest caz CASS va fi de 0%.

Contribuția socială la pensii (CAS) este 25% din salariul brut. In domeniul constricțiilor aceasta beneficiază de o reducere la 21,25%

Impozitul pe veniturile salariale este de 10% din nivelul salariului brut, mai puțin CAS și CASS. În cazul muncitorilor în construcții impozitul pe venituri este de 0%.

Contribuția asiguratorie pentru muncă (CAM) este de 2.25%, iar în domeniul construcțiilor este de 0,3375% din valoarea salariului brut.

Așadar, raportându-ne la cele trei praguri salariale, putem spune că o firma are următoarele costuri totale cu forța de muncă:

  • 2280 lei în cazul salariului minim brut pe economie
  • 2403 lei în cazul angajaților cu studii superioare
  • 3010 lei în cazul angajaților din domeniul construcțiilor
⚠️ Conform prevederilor legale, angajatorul este obligat să calculeze, să rețină și să plătească la bugetul de stat contribuțiile sociale și impozitul pe veniturile salariale. Dar acestea nu sunt singurele costuri pe care o societate le achită pentru salariații săi.

Aceste cheltuieli cu forța de muncă se estimează pentru primul an de prognoză economică, iar pentru anii următori se vor aplica indicii de creștere estimați în cadrul prognozei economice executate anterior.

⚠️ Este important ca în prognozarea cheltuielilor cu salariile să se țină cont de unele aspecte precum: evoluția salariului minim brut pe economie, evoluția forței de muncă, clauzele din contractele cu angajații și chiar salariile pe care firmele concurente le acordă angajaților lor.

Costurile totale cu forța de muncă sunt determinate de salariul minim brut pe economie, salariile angajaților cu studii superioare și cei din domeniul construcțiilor, iar acestea trebuie luate în considerare în prognozele economice pentru primul an și pentru anii următori. Este esențial ca estimările să fie actualizate în funcție de evoluția salariilor și a altor factori relevanți!