Accesarea Fondurilor Europene de la Începător la Expert (Volumul I și II)
93 review-uri
Original price was: 39900lei.Current price is: 15900lei.
Comandă
business plan.jpg e1448413936977

Totul despre planul de afaceri aici!

Planul de afaceri sau principalul document necesar pentru accesarea fondurilor europene

ℹ️ MACHETĂ PLAN DE AFACERI

Pentru a vă ușura munca v-am pregătit o machetă de plan de afaceri, pe care o puteți folosi pentru a completa informațiile afacerii dvs, în vederea întocmirii planului de afaceri.

Macheta poate fi donwnloada din platforma online a cursului

 

În accesarea de fonduri europene sau naționale nerambursabile o condiție principală este întocmirea unor documente care să fie în acord cu cerințele din ghidul solicitantului. Dintre toate, planul de afaceri este poate cel mai important și mai complex document, de care depinde acordarea fondurilor!

Ghidul solicitantului impune structura planului de afaceri, de aceea aceasta poate fi diferită în funcție de programul ales. Condiția obligatorie este de a se respecta cerințele instituției finanțatoare, pentru a nu avea neplăcuta surpriză ca dosarul să fie respins. Alături de planul de afaceri, se vor mai depune și cererea de finanțare precum și alte documente justificative solicitate în Ghidul solicitantului.

În cazul proiectelor depuse pentru investiții simple, acolo unde se solicită fonduri pentru achiziția de utilaje și echipamente, planul de afaceri este solicitat în mod obligatoriu.

În situația proiectelor mai ample, care necesită diferite lucrări de construcții, de exemplu, se va transforma în Studiu de Fezabilitate.

Pentru elaborarea planului de afaceri nu există un cadru legal, ci se reglementează prin Ghidul Solicitantului, totuși planurile de afaceri chiar daca descriu afaceri diferite au o structură comună pe care am transpus-o în “Macheta Plan de Afacere” disponibilă spre descărcare la începutul acestei lecții.

Studiul de fezabilitate însă este reglementat prin Hotărârea de Guvern nr. 907 din 2016, care oferă indicații și asupra structurii devizelor pe obiect și a devizului general, acesta din urmă vizând structura analizei cost-beneficiu și studiul de prefezabilitate. Documentele menționate, după cum am specificat, sunt necesare în alcătuirea proiectelor complexe, dar, totodată, ele intră în obligativitatea instituțiilor publice în cazul oricăror investiții, indiferent pentru ce sursă de finanțare s-a optat.

Când este util un plan de afaceri și de ce

Planul de afaceri este util, în primul rând, la înființarea unei întreprinderi. Atunci când apare o idee de afaceri, este evident că ea nu ar putea fi pusă în practică fără un instrument care să ajute în planificarea ei pentru a putea fi dusă la îndeplinire. Planul trebuie să ia astfel în considerare toate procedurile care conduc la realizarea ideii de afaceri.

Dar nu numai pentru întreprinderile care se înființează este util planul de afaceri, ci și pentru cele deja existente, ajutând în luarea celor mai importante decizii, cum ar fi:

 • necesitatea introducerii unui produs nou și implicațiile acestei măsuri;
 • desfacerea pe piețe noi și lansarea în activitățile de export;
 • parteneriate cu alte întreprinderi;
 • preluarea sau predarea unei întreprinderi.

 

 

Planul de afaceri NU are o structură standard

Fiecare firmă are specificul ei și nevoia ei proprie de planificare. Spre exemplu, instituțiile de stat și băncile au modele adaptate ale planurilor de afaceri, care nu respectă neapărat o planificare riguroasă. Pentru o firmă însă, planul de afaceri trebuie să ofere informații clare care vizează următoarele aspecte:

 • o descriere a firmei, atât din punct de vedere juridic, cât și în privința ariei geografice pe care o deservește sau al produselor și serviciilor puse la dispoziție;
 • o planificare financiar-contabilă;
 • o planificare de marketing;
 • o planificare a resurselor umane;
 • o planificare riguroasă a producției și a operațiunilor;
 • modul cum se implementează planul de afaceri;
 • managementul riscurilor;

Ținând cont de aspectele enumerate mai sus, am putut întocmi o Machetă de Plan de Afaceri generică (adaptabilă oricărui plan de afaceri), pe care dvs să lucrați, ușurându-vă substanțial munca depusă la scrierea planului de afaceri.

Planul de afaceri poate fi folosit intern, pentru bunul mers al lucrurilor în firma

În privința utilizării planului de afaceri în interiorul firmei, este necesar ca toate aspectele să fie prezentate în amănunt și cât mai realist, astfel încât fiecare angajat să știe în detaliu ce are de făcut.

În cazul băncilor sau al altor instituții de creditare/finanțare, este nevoie să te conformezi și să nu prezinți mai mult decât este solicitat. Mai precis, pe plan intern, descrierea amănunțită a procesului de fabricație este relevantă și foarte utilă, dar o bancă nu are nevoie să cunoască în detaliu toate aceste amănunte.

Ce perioadă trebuie să acopere planul de afaceri?

Ca să aibă relevanță și să fie cât mai realistă, este necesar ca planificarea să acopere o perioadă între 3 și 5 ani, iar în contextul economiilor instabile între 1 și 3 ani.

Motivul este lesne de înțeles: atunci când mediul de afaceri este nesigur, nu se pot face anticipări pe termen lung, decât dacă se iau marje de eroare intolerabile. După anul 2000, în țara noastră mediul de afaceri a devenit mai predictibil, ceea ce a însemnat că planurile de afaceri s-au putut elabora chiar și pentru o perioadă de cinci ani. O cauză importantă a constituit-o intrarea României în Uniunea Europeană, care a presupus adoptarea unor reguli care au adus stabilitate și echilibru, iar planificarea afacerilor a devenit un instrument mult mai utilizat.

Un plan de afaceri dă o direcție pentru orice afacere, ajutând-o să se îndrepte spre țelul ei într-un ritm susținut. Pot fi planuri mai simple și altele mai complexe, dar toate au un lucru comun: prezintă scopul fiecărei afaceri.

Care este scopul pentru care este scris un plan de afaceri?

Unele își doresc obținerea unei finanțări, altele se înscriu în programe guvernamentale sau urmează să fie prezentate unei bănci, în vederea obținerii unui credit sau sunt elaborate pentru a fi prezentate unui investitor.

Întrebarea de la care trebuie să pornească un astfel de document este chiar aceasta: care este scopul pentru care este scris? Oricare ar fi răspunsul, planul ajută în clarificarea ideilor, în analiza concurenței și în alte subiecte care nu pot fi observate altfel, având în vedere că orice antreprenor își privește subiectiv afacerea.

Una dintre cele mai practicate și mai eficiente metode de realizare a rezumatului planului este aceea de a se redacta la final, chiar dacă în planul de afaceri acest punct se află la început, ca o sinteză care oferă o imagine de ansamblu a afacerii.

Pentru a fi mai ușor de redactat, se poate lua din fiecare capitol maximum două fraze importante, care sintetizează esențialul și se vor adăuga în rezumat. Astfel atunci când se citește planul, toate informațiile de valoare vor fi evidențiate, ajutând la parcurgerea lui lejeră și la o mai bună înțelegere.

Care este forma planului de afaceri?

Foarte importantă este și forma planului. Se poate folosi un tip de font și o anumită culoare a paginilor, adaptate fiecărei afaceri. În ceea ce privește autorul planului, acesta ar trebui să fie chiar persoana care își dorește să deschidă afacerea respectivă, pentru că ea știe cel mai bine încotro vrea să se îndrepte firma.

În acest sens, poate pune pe hârtie, într-o formă incipientă, ideea de afacere. Se poate apela și la o firmă specializată pentru redactarea planului, după acest pas. Informațiile pot fi actualizate de fiecare dată când apare o oportunitate sau când efectiv informațiile legate de piață sau de produs nu mai sunt valabile. În ziua de astăzi, lucrurile se pot schimba de la un an la altul, fie din cauza unor decizii politice, a pandemiei COVID-19 sau a evoluției economiei, de aceea este importantă flexibilitatea în afaceri.

După redactare, este necesar ca planul să fie parcurs cu „ochi critici”: este el suficient de clar? de precis? de bine argumentat și elaborat? Prezintă obiectivele realist? Este util cu adevărat? Acestea ar trebui să fie întrebările cu ajutorul cărora să poată fi evaluat un plan de afaceri. Bineînțeles că planul poate fi revizuit ori de câte ori este necesar. Spre exemplu, în cazul în care o persoană redactează un plan destinat programului pentru întreprinderile debutante (SRL-D) îl poate folosi, dacă îl modifică în acord cu cerințele specifice, și pentru un concurs de planuri de afaceri pe fonduri europene, dedicate antreprenoriatului.

Concluzia este că nu trebuie să deții studii în domeniul economic pentru a redacta un astfel de plan care să fie foarte bun. Oamenii de afaceri dispun în general de o logică solidă, informații valoroase în domeniul în care activează și multă determinare în atingerea scopului propus. Pentru a ajuta afacerea să se dezvolte într-un ritm susținut, cu minimalizarea tuturor riscurilor, deciziile bazate pe informații corecte și un plan de afaceri bine realizat sunt cele mai bune soluții.

Ce trebuie să cuprindă un plan de afaceri?

Pentru a înțelege mai bine ce aspecte trebuie să acopere un plan de afaceri și care sunt principalele sale secțiuni, prezentăm în cele ce urmează o sinteză a acestora:

 1. Introducerea – care cuprinde: denumirea firmei și locația, data la care este implementat planul de afaceri, titlul planului de afaceri, precum și alte informații relevante;
 2. Rezumatul privind activitatea firmei – se poate prezenta un tabel cu cele mai importante rezultate, dacă firma a înregistrat deja activitate. În el vor fi trecute următoarele date: proprietarii, istoricul firmei, localizarea, care sunt capacitățile de producție, ce materiale sunt utilizate, dar și alte informații relevante, după caz;
 3. O analiză a ofertei de produse și servicii: care sunt furnizorii, care este procesul de realizare, care este concurența, cum se aleg furnizorii, care sunt principalii concurenți, care sunt atuurile oferite de firmă în fața lor și câteva concluzii;
 4. Punctul de plecare în proiect – acesta este determinat de următoarele aspecte: obiectivele, misiunea, analiza break-event, concluzii;
 5. Planul de marketing – acesta trebuie să răspundă și el la câteva întrebări, de genul: cine? ce? cum? adică se ordonează informațiile în funcție de strategii, tactici, bugete, termene limită și realizări, astfel:
  • strategia de marketing – se identifică piața-țintă și se specifică unicitatea produselor și a serviciilor oferite de firmă;
  • elaborarea unor programe de marketing – cum se implementează strategia, ce planuri, proiecte și ce persoane se vor ocupa de aceste obiective. Se stabilesc bugetele, termenele și metodele de evaluare a proiectelor;
  • stabilirea politicii de realizare a produselor și serviciilor;
  • care sunt avantajele în fața concurenței – spre exemplu lideri în sectorul de activitate, evaluarea calității, promptitudinea în livrare etc.;
  • care este avantajul competitiv decisiv – este important de specificat care este principalul avantaj oferit celor care achiziționează aceste produse și servicii;
  • poziționarea – vor fi descrise nevoile esențiale și cum vor fi acestea satisfăcute prin serviciile oferite, care este poziția concurenței, dar și motivul pentru care ar trebui să fie preferată firma în fața concurenței;
  • implementarea – se va specifica implementarea acțiunilor specifice, a activităților de marketing și a vânzărilor, care sunt datele, persoanele responsabile, departamentele, bugetul, termenul limită. Se va realiza un tabel cu planificări și realizări și vor fi luate în calcul întâlniri pentru a se verifica stadiul lucrărilor.
  • alte informații relevante și concluzii.
 1. Care este piața pe care activează firma – în acest sens se va face segmentarea pieței și se va preciza segmentul-țintă ales, se vor specifica nevoile și tendințele pieței și se vor preciza concluzii sau alte informații necesare;
 2. Produsele sau serviciile vândute de companie: rezumatul acestora, descrierile lor, compararea lor cu cele ale concurenței, realizarea, modul cum vor fi vândute și costul, tehnologia folosită în procesul de fabricație și concluzii;
 3. Previzionarea vânzărilor: cui și cum se vând produsele, care sunt comisioanele agenților de vânzări, optimizarea bazei de date privind clienții, care sunt condițiile și termenele. Acestea sunt elementele care ar trebui specificate:
 • strategia de promovare (publicitate, direct mail, comunicare online, PR)
 • strategia de preț;
 • modul de implementare a strategiei
 1. Echipa managerială – la acest punct sunt oferite detalii legate de numărul angajaților, al managerilor etc. Se va atașa structura organizațională și se va descrie echipa managerială – prin CV-uri, realizări și aportul la dezvoltarea firmei;
 2. Resursele umane – vor fi specificate atât descrierea personalului angajat, dar și nevoile de a angaja pe parcurs. Contribuția fiecărui salariat va fi prezentată, cu accent pe beneficii. Totodată, vor fi făcute următoarele precizări:
 • descrierea tuturor departamentelor, a modului cum sunt recompensați angajații și a salariilor medii;
 • lista cu personalul – în acest sens va fi realizat un tabel care să conțină numele angajaților, salarii, atribuții;
 • concluzii și alte informații relevante.
 1. Finanțarea proiectului – se specifică acoperindu-se analiza cash-flow-ului și a contului bancar;
 2. Planul financiar se stabilește specificându-se următoarele componente: descrierea evoluției firmei (resursele financiare au scăzut sau au crescut? Cum au făcut-o, rapid sau lent?), metodele de a investi în afacere și care sunt alternativele disponibile (subvenții, fonduri nerambursabile, împrumuturile de la bănci etc.), concluzii și alte informații relevante.

În elaborarea planului de afaceri, este nevoie de respectarea etapelor prezentate în această lecție, lucru care va conduce la o bună ordonare a informațiilor. Redactarea efectivă va trebui și ea să respecte o anumită structură logică și să aibă un aspect profesionist.

 

Obiectivele proiectului incluse în planului de afaceri

Implementarea proiectului trebuie să conducă la atingerea unor obiective certe, asumate de către beneficiarul investiției. Este important ca planul de afaceri să conțină informații clare despre afacere și locul în care aceasta va ajunge peste 2, 3 sau 5 ani după obținerea finanțării nerambursabile.

✔️ De reținu din această lecție este faptul că planificarea de afaceri se realizează în următoarele etape:

 1. Descrierea firmei, din punct de vedere juridic;
 2. Specificarea misiunii sau a scopului firmei;
 3. Definirea tuturor obiectivelor de afaceri;
 4. Descrierea stadiului de dezvoltare a firmei – în cazul în care aceasta prezintă un istoric;
 5. Descrierea detaliilor despre produse și servicii;
 6. Descrierea situației financiar-contabile, pe baza contului de profit și pierdere, a fluxului de numerar sau a bilanțului;
 7. Previziunile financiar-contabile;
 8. Definirea strategiei de afaceri;
 9. Planificarea de marketing, pe baza analizei actuale, a obiectivelor și a strategiei de marketing;
 10. Planificarea producției și a operațiunilor;
 11. Planificarea resurselor umane, prin realizarea analizei privind situația actuală, definirea obiectivelor și a strategiei de resurse umane;
 12. Definitivarea tuturor previziunilor financiar-contabile;
 13. Managementul riscurilor;
 14. Realizarea capitolului care vizează implementarea planului de afaceri;
 15. Definitivarea anexelor.

Downloadați Macheta Plan de Afaceri dând click pe acest link și haideți să începem scrierea efectiva a planului de afaceri.

În lecția următoare vom afla care sunt regulile de redactare a unui plan de afaceri ⏩

ℹ️ Orice nelămurire ai în legătură cu accesarea de fonduri nerambursabile, pune o întrebare în secțiunea de suportdisponibilă pe https://www.proiecte-europene.eu/curs/suport/ și îți vom răspunde în cel mai scurt timp posibil.

Reguli de redactare

Prima și cea mai importantă regulă în redactarea unui plan de afaceri este stabilirea unei structuri care să permită adăugarea de informații în funcție de evoluția afacerii.

Dacă firma se va dezvolta, se pot adăuga departamente noi în ceea ce privește activitatea de producție. Un departament poate să desprindă din corpul unui plan de afaceri acea parte și să-i urmărească liniile. Totodată, se poate construi un plan separat (de resurse umane, de marketing) care să fie în acord cu planul de afaceri general.

Lungimea unui plan de afaceri

În cele mai multe cazuri un plan se întinde pe 15-35 de pagini, fără să fie luate în calcul proiecțiile financiare și anexele. În cazul în care planul trebui prezentat unei bănci, aceste instituții solicită o anumită lungime a textelor, de regulă mult mai mică.

Cu cât o firmă este mai mare și mai complexă, cu atât planul de afaceri va fi mai mare, pentru că va trebui să acopere toate aspectele, un exemplu fiind companiile multinaționale, care au planuri de afaceri ce se întind pe sute de pagini.

ℹ️ Regula de bază, indiferent că planul este folosit intern sau extern este ca el să fie redactat atent, a se înțelege corect din punct de vedere al datelor de intrare, al calculelor, cât și din punct de vedere gramatical. Corectați-l cel puțin de două ori.

Cerințe de redactare

 • se vor folosi cifrele, pentru că ele cuantifică ideile și cresc gradul de credibilitate. Oamenii manifestă această tendință de a da crezare cifrelor, pe care le consideră mai obiective decât cuvintele;
 • repetarea informațiilor cheie, dacă nu este făcută într-un mod excesiv, este benefică – repetiția contribuie la reținerea celor mai importante elemente;
 • Folosirea moderată a limbajului de specialitate – termenii de specialitate sunt utili pentru a demonstra că stăpânești domeniul în care activează firma, dar folosirea lor din abundență face mai mult rău decât bine, obosind cititorul și îngreunând înțelegerea. Construcția frazelor trebuie să fie și ea una simplă, nu sunt de dorit frazele lungi și care conțin cuvinte inutile;
 • este indicat să se folosească marcatorii de paragraf, pentru că în acest mod se va atrage atenția asupra informațiilor;
 • tonul este foarte important într-un astfel de document. Este recomandată utilizarea unui limbaj care să fie optimist-realist, adică să transmită subtil, printre rânduri, entuziasmul pentru ideea de afaceri. Tonul trebuie să fie totuși unul profesionist, evitându-se utilizarea superlativelor, a jargonului sau a comentariilor subiective.
 • respectarea regulilor gramaticale este de asemenea o condiție esențială;
 • utilizarea graficelor și a diagramelor este o metodă foarte bună de a capta atenția. De asemenea, și fotografiile au succes în rândul celor care parcurg un plan de afaceri, dar acestea trebuie inserate doar în anexe. Sunt interzise fotografiile cu personalul și sunt indicate cele cu utilaje, procesul de producție, locație etc.;
 • informația trebuie prezentată citeț, fără să fie înghesuită în pagină. Spațiile albe sunt o adevărată relaxare pentru ochi și facilitează lectura;
 • spațierea este recomandat să se facă la un rând. Între paragrafe pot fi așezate două rânduri;
 • marginile documentului pot avea între 2 și 2,5 cm;
 • se va selecta un font citeț și prietenos, care să nu fie nici prea sobru, dar nici prea jucăuș;
 • se vor accentua capitolele și subcapitolele, pentru a sublinia schimbarea subiectului;
 • copertarea documentului este necesară pentru un aspect profesionist.
✔️ Respectând aceste reguli minime în privința formei și a conținutului, te vei asigura că planul de afaceri va fi înțeles și citit cu plăcere, iar conceptul de afaceri va putea fi apreciat la adevărata sa valoare de către persoanele vizate.

În continuare vom învăța cum să analizăm piața căreia ne vom adresa cu afacerea noastră ⏩

Culegerea informațiilor necesare – chestionarul de consultanta

Obținerea unei finanțări nerambursabile necesită colectarea de la beneficiar a informațiilor necesare întocmirii planului de afaceri. Informațiile și documentele necesare sunt ușor de colectat prin intermediul unui chestionar de consultanță pe care îl vom prezenta în cadrul acestei lecții a cursului.

ℹ️ CHESTIONAR DE CONSULTANȚĂ poate fi downloadat din platforma de curs https://proiecte-Europene.eu/curs/

Chestionarul de consultanță este folositor indiferent că scrii un plan de afaceri pentru propria afacere, sau lucrezi ca și consultant pentru un alt beneficiar. Te ajută să centralizezi informațiile necesare scrierii planului de afaceri.

Documentele necesare

În completarea planului de afaceri și a cererii de finanțare, beneficiarul trebuie să atașeze, de asemenea, o serie de documente privind societatea,  antreprenorul și proiectul în sine Aceste documente sunt următoarele

 • copie a cărții de identitate
 • copie a certificatului de înmatriculare
 • oferte financiare și tehnice pentru investiția propusă
 • declarație pe proprie răspundere privind încadrarea societății în categoria întreprinderilor mici și mijlocii
 • declarație pe proprie răspundere privind ajutoarele de
  minimis încasate în trecut
 • declarație pe proprie răspundere privind calculul
  întreprinderilor legate și partenere, dacă este cazul

Formularele standard ale declarațiilor pe proprie răspundere sunt atașate în format editabil pe site-ul finanțatorului.

Declarațiile vor fi semnate de către beneficiarul legal al finanțării, respectiv administratorul societății. Se vor pregăti pentru depunere în format PDF.

Informații necesare

Prima dată avem nevoie de informații privind societatea:

 • denumirea firmei
 • data înființării societății la Oficiul Național al Registrului Comerțului
 • statutul de plătitor sau neplătitor de TVA. Această informație este necesară pentru a încadra cheltuielile cu TVA în mod corect în cadrul bugetului. Atunci când societatea este plătitoare de TVA, TVA-ul reprezintă o cheltuială neeligibilă în cadrul proiectului urmând a fi recuperată de la stat, atunci când societatea este neplătitoare de TVA, TVA-ul nu poate fi recuperat de la stat și poate fi solicitat la
  decontare prin intermediul proiectului.
 • domeniul în care proiectul se va realiza.

Alte informații necesare completării planului de afacere sunt și:

 • informații necesare completării planului de afaceri
 • activitatea principală a societății
 • activitățile secundare ale firmei
 • adresa sediului social
 • adresa punctelor de lucru sau ale sediilor secundare
 • structura acționariatului și datele de identificare ale acestora.

Apoi sunt necesare informații privind locul de implementare al
proiectului. Dacă acesta este deja stabilit la momentul întocmirii planului de afaceri se va descrie cât mai exact

 • contractul în baza căruia spațiul este folosit
 • suprafața spațiului
 • utilitățile disponibile
 • căile de acces

În cazul în care spațiul nu este stabilit la momentul depunerii proiectului și va fi ales după semnarea contractului de finanțare, chestionarul de consultanță trebuie să prezinte informații privind spațiul necesar în privința suprafețelor și a utilităților necesare desfășurării activității în condiții optime curent trifazic apă curentă branșament la gaze naturale etc).

Resursele umane implicate

Pe lângă nume și prenume și datele de identificare ale reprezentantului legal, pentru completarea planului de afaceri sunt necesare informații privind:

 • experiența în activități similare
 • studiile relevante pentru proiect dacă este cazul

Totodată sunt necesare informații privind noile locuri de muncă pe care societatea le va crea după aprobarea proiectului. Această secțiune a chestionarului este extrem de importantă întrucât ea va determina o obligație contractuală a solicitantului de fonduri nerambursabile față de finanțator locurile de muncă asumate la depunerea proiectului trebuie să fie create în perioada de implementare și menținute ulterior pentru o perioadă minimă specificată în ghidul solicitantului.

Obiectivele proiectului

Implementarea proiectului trebuie să conducă la atingerea unor obiective certe, asumate de către beneficiarul investiției. Este important ca planul de afaceri să conțină informații clare despre afacere și locul în care aceasta va ajunge peste 3 sau 5 ani după obținerea finanțării nerambursabile.

În această secțiune a chestionarului, notăm obiective pe care ne asumăm să le îndeplinim în perioada de monitorizare.

Investiție

În secțiunea privind investiția necesară realizării proiectului, enumerăm
bunurile, echipamentele, utilajele și alte investiții necesare. Valoarea acestora trebuie să fie fundamentată pe prețuri de piață, astfel că este extrem de important ca acest chestionar să fie însoțit, de asemenea, de oferte financiare și tehnice, preluate de la agenți economici reali din piață.

Activitatea

Conturăm o imagine cât mai clară privind veniturile pe care proiectul le va genera după realizarea investiției. În cadrul acestui tabel se vor completa produsele sau serviciile vândute, cantitățile estimate pentru durata unui an și prețurile de vânzare avute în vedere.

ℹ️ Valorile înscrise în cadrul acestui tabel vor genera cifra de afaceri a societății pentru primul an după realizarea proiectului.

 

Piața de desfacere

În această secțiune a chestionarului, introducem informații privind piața de desfacere a produselor sau serviciilor. În cazul în care nu este posibilă o defalcare precisă este suficient dacă potențialii clienți vor fi definiți ca persoane fizice și persoane juridice indicându-se, pentru fiecare categorie
procentul estimat în cifra de afaceri a societății.

Pentru a descrie modalitățile de comercializare ale produselor sau serviciilor, avem nevoie de informații privind felul în care clientul final interacționează cu societatea prin intermediul unui site, prin participarea la târguri sau expoziții sau magazin propriu.

Modalitățile de vânzare estimate vor fi descrise în această secțiune a chestionarului.

De asemenea concurența este un capitol important al chestionarului de consultanță. Trebuiesc identificate punctele tari și punctele slabe ale principalilor concurenți.

Dacă este cazul alte informații relevante vor fi oferite în ultima secțiune a chestionarului de consultanță Acestea se referă la

 • descrierea fluxului tehnologic
 • descrierea echipamentelor pe care le deținem, cât și ce achiziții necesare vor fi acoperite de ajutorul financiar
 • alte elemente care nu au fost amintite în secțiunile anterioare ale chestionarului.
✔️ După ce ați terminat de completat chestionarul de consultanță, vom continua în a transcrie informațiile din chestionar în macheta planului de afaceri ⏩

 

Completarea datelor generale

După completarea chestionarului de consultanță, începem redactarea planului de afaceri. Structura cadru a acestui document este disponibilă pe site-ul finanțatorului și este obligatorie pentru toți solicitanții de ajutor financiar nerambursabil.

ℹ️ Documentul poate fi modificat de la o sesiune la alta a programului de finanțare astfel că este extrem de important verificarea structurii cadru înainte de a începe efectiv redactarea planului de afaceri.

Structura cadru a acestui document se descarcă în format word și se completează ca atare. Ulterior, atunci când sesiunea de depunere a proiectelor va deveni activă informațiile din planul de afaceri vor fi încărcate în platforma finanțatorului.

⚠️ Chiar dacă structura cadru a programului de finanțare impune o anumită structură planului de afaceri, MACHETA PLAN DE AFACERI pe care ți-am pregătit-o pentru a lucra pe ea are o structură ușor adaptabilă diferitelor programe de finanțare.

Daca nu ai downloadat-o încă, o gaseti in platforma de curs https://proiecte-europene.eu/curs/

Datele de identificare

Primul capitol al planului de afaceri se referă la datele de identificare ale solicitantului:

 • numele firmei
 • codul unic de înregistrare
 • forma juridică de constituire
 • data înființării și numărul de la Registrul Comerțului
 • date de contact adresă telefon și e-mail
 • codul CAEN al activității pentru care se solicită finanțarea
 • valoarea capitalului social
 • natura capitalului social

Strategia afacerii

ℹ️ În continuare completăm rubrica VIZIUNE, STRATEGIE din macheta planului de afaceri.

În cadrul acestei lecții vom discuta despre activitatea supusă finanțării, locul de implementare al proiectului, strategie și veniturile generate de investiție după finalizarea implementării.

Iată care sunt informațiile ce trebuie furnizate în cadrul acestor secțiuni:

 1. Domeniul pentru care solicitați finanțare

Se va încadra activitatea economică supusă finanțării într un cod CAEN, conform clasificării activităților din economia națională (CAEN). Verifică documentul Coduri CAEN Explicate pentru mai multe detalii.

 1. Locația implementării proiectului

Suprafața necesară, compartimentarea optimă dacă este cazul, utilitățile necesare în cadrul spațiului pentru desfășurarea activității în condiții adecvate, căile de acces, samd.

În cazul în care spațiul este disponibil la momentul elaborării planului de afaceri în această secțiune se va prezenta de asemenea locația efectivă respectiv localitatea și adresa exactă, forma juridică (contract de comodat, închiriere, concesiune).

ℹ️ Dacă spațiul nu există la data întocmirii planului, atunci se vor menționa în cadrul acestei secțiuni doar județul și localitatea în care activitatea se va localiza După aprobarea proiectului aceste informații vor trebui respectate, iar beneficiarul fondurilor nerambursabile va căuta un spațiu conform descrierii făcute în planul de afaceri.
 1. Elementele diferențiatoare

În cadrul acestei secțiuni se prezintă activitatea ce urmează a fi desfășurată insistând pe elementele care diferențiază oferta societății față de cea a principalilor concurenți.

Dacă este cazul se vor prezenta elemente precum:

 • tehnologii inovative
 • procese de producție prietenoase cu mediul
 • avantajele concurențiale
 • servicii suport oferite clienților
 • garanții extinse
 • livrare sau preluare de la domiciliu
 • materii prime speciale
 1. Ce anume va genera cifră de afaceri și profit?

În cadrul acestei secțiuni prezentăm lista produselor sau serviciilor pe care societatea le va comercializa după realizarea investiției.

Secțiunea trebuie să cuprindă pe lângă lista produselor și a serviciilor comercializate și referiri la prețurile practicate și cifra de afaceri estimată pentru 3 până la 5 ani de activitate.

 1. Strategia afacerii

În cadrul planului de afaceri strategia firmei trebuie să fie orientată către

 • diferențierea față de produsele sau serviciile oferite de concurență
 • calitatea superioară a produsului
 • un raport optim calitate preț
 • atingerea sau chiar depășirea așteptărilor clienților
 1. Obiectivele afacerii

Societatea poate urmări pe termen lung o serie de obiective precum

 • modernizarea continuă a activității desfășurate
 • oferirea de produse calitative și competitive în raport cu cerințele pieței
 • pătrunderea pe noi piețe ca urmare a specializării continue și a îmbunătățirii procesului de producție
 • creșterea cifrei de afaceri ca o consecință a obiectivelor descrise mai sus
✔️ În cadrul acestei secțiuni din MACHETA PLAN DE AFACERI, se vor insera următoarele obiective:

 • cifra de afaceri pentru primul an de prognoză economică după realizarea investiției
 • profitul estimat
 • numărul asumat de salariați

Prognozele economice pe baza cărora se va genera cifra de afaceri și profitul societății vor putea fi dezbătute în lecțiile viitoare.

Notă: Macheta de produs se regăsește în platforma de curs – https://proiecte-europene.eu/curs/

Viziunea și misiunea afacerii

Viziunea

Ambele sunt elementele critice în elaborarea strategiei companiei. În cadrul planului de afaceri viziunea și misiunea societății trebuie să fie clar definite, pentru că ele vor sta la baza dezvoltării companiei după încasarea ajutorului
financiar nerambursabil.

Viziunea pornește de la întrebarea Unde vrei să ajungi? și reprezintă o imagine clară a viitorului pornind de la situația actuală. Este ca într-o călătorie în care trebuie să știi clar și exact unde vrei să ajungi. 

Viziunea unei societăți trebuie să fie:

 • bazată pe valorile comune ale membrilor organizației
 • o imagine atractivă și plină de încredere a viitorului
 • ceva care nu este încă real, dar poate fi planificat urmărit și
  atins într-o perioadă definită de timp
 • să dea energie celor care o definesc și care o urmează
 • să fie realizabilă pentru cei care o aplică
 • să aibă o strânsă legătură cu istoria cultura tradiția și valorile din jur
 • să ofere direcții clare pentru dezvoltarea continuă a organizației
 • să fie ușor de înțeles

Misiunea

Misiunea determină evoluția organizației. În timp ce viziunea exprimă o stare ideală posibilă, misiunea exprimă o evoluție planificată spre această stare.

Misiunea răspunde la întrebarea “Cum facem?” sau mai corect spus “Cum facem să îndeplinim viziunea?”

Viziunea se concentrează pe imaginea internă a organizației și pe aspirațiile managementului de vârf în timp ce misiunea se concentrează pe imaginea externă a organizației.

O bună formulare a misiunii unei organizații trebuie să conțină trei elemente importante:

 • o exprimare generală a viziunii
 • valorile fundamentale pe care și le asumă managementul de vârf al organizației
 • obiectivele fundamentale sau strategice ale organizației
✔️ Vom sări peste Resursa Umana din macheta de lucru, despre care vom discuta în Lecția 4, și vom trece direct la Activitatea Curentă.

Activitatea curentă

ℹ️ Implementarea proiectului în bune condiții presupune planificarea activităților pe care beneficiarul fondurilor nerambursabile le va desfășura după semnarea acordului de finanțare.

În cadrul oricărui planul de afaceri trebuie detaliate următoarele aspecte legate de implementare:

 • locația de desfășurare a proiectului
 • angajarea și instruirea personalului necesar
 • aprovizionarea cu materii prime și materiale consumabile
 • alte activități relevante pentru implementarea proiectului

Locația

În cazul în care locația deja există la momentul întocmirii planului de afaceri se va preciza adresa completă, altfel se va prezenta modalitatea de asigurare a locului de implementare după aprobarea proiectului și semnarea acordului de finanțare respectiv (contract de vânzare cumpărare, închiriere, comodat), ce îi conferă beneficiarului dreptul de a și desfășura activitatea economică în acel spațiu.

Trebuie ținut cont de faptul că unele activități economice necesită obținerea unor avize și autorizații anterior demarării producției. În acest sens se vor preciza autorizațiile necesare costul estimat și sursele de finanțare al acestora.

În funcție de specificul activității desfășurate autorizațiile necesare pot fi

 • autorizația de mediu eliberată de Agenția pentru Protecția Mediului
 • autorizația sanitar veterinară eliberată de Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor
 • autorizația sanitară eliberată de Direcția de Sănătate Publică
 • autorizația de funcționare eliberată de primăria locală
 • autorizație de securitate la incendiu eliberată de Inspectoratul pentru Situații de Urgență

Angajarea și instruirea personalului necesar

Cererea de noi locuri de muncă este una dintre principalele obligații ale unui beneficiar de fonduri nerambursabile, impuse prin ghidul solicitantului.

Angajarea personalului se va face, conform acordului de finanțare cu  respectarea următoarelor obligații:

 • se vor crea locurile de muncă în numărul asumat prin intermediul planului de afaceri reducerea numărului asumat nu este posibilă
 • locurile de muncă se vor crea pentru o perioadă nedeterminată
 • locurile de muncă noi trebuie să fie păstrate pentru o perioadă de cel puțin doi ani după finalizarea implementării proiectului
 • locurile de muncă se vor crea pentru o normă întreagă de
  opt ore/ zi cu excepția persoanelor cu handicap
 • locurile de muncă se vor crea cel puțin la nivelul salariului
  minim pe economie
 • în cazul în care un loc de muncă devine vacant prin demisie
  sau demitere societatea are la dispoziție o perioadă de 30 de zile pentru a angaja o nouă persoană din aceeași categorie șomer absolvent sau persoană defavorizată.

Instruirea personalului se poate realiza prin organizarea unor cursuri de instruire plătite de beneficiarul finanțării la care vor participa noii angajați.

ℹ️ În cazul în care activitatea economică necesită respectarea unor condiții sanitare speciale, cum este cazul activităților din sfera industriei alimentare, angajații implicați în procesul de producție trebuie să urmeze în mod obligatoriu cursuri de igienă.

Aprovizionarea

O altă secțiune a planului de afaceri constă în furnizarea informațiilor  referitoare la materiile prime și materialele consumabile necesare în cadrul activității desfășurate.

În cadrul acestei secțiuni se pot furniza informații despre entitățile necesare din principalele materii prime și materiale consumabile pe durata unui an fiscal.

Trebuie precizată strategia de aprovizionare cu materii prime și materiale consumabile respectiv:

 • formarea unor stocuri pe termen mediu sau lung, urmărind obținerea unor discounturi de volum.
 • aprovizionarea constantă eventual zilnică cu materii prime proaspete Acesta este cazul restaurantelor al cofetăriilor al fabricilor de sucuri naturale etc.

Alte activități relevante pentru implementarea proiectului

Pentru redactarea acestei secțiuni a planului de afaceri trebuie să se țină cont de:

 • existența activităților obligatorii și a activităților specifice ale proiectului
 • respectarea corelațiilor dintre activități, spre exemplu unele activități nu pot începe înainte ca altele să fie încheiate
 • încadrarea în termenul maxim de implementare pe care beneficiarul și l-a asumat.
✔️ În continuare vom discuta despre resursele necesare pentru o aplicabilitate eficientă a planului de afaceri în viața reală. ⏩